Projeler

Gravas oftalmopatide apoptozis

Graves oftalmopatide orbita fibrokonnektif dokuda apoptozis ve klinik bulgular ile ilişkisi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 01/2002-35 Proje Yöneticisi, 2001

Graves oftalmopatide patogenez

Graves oftalmopatide orbita fibroadipöz konnektif dokuda tiroid reseptör antikor düzeyi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 01/2002-36, Araştırmacı, 2001.

Graves oftalmopatide inflamasyon

Graves oftalmopatili olgularda orbita fibroadipöz dokuda siklooksijenaz-2 ifadelenmesi: Klinik ve Moleküler çalışma, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projesi, 01/2004-60, Proje Yöneticisi, 2001.