Ödüller

Tiroid Oftalmopatide Orbita inflamasyonu

Orbital Gallium scintigraphy. A useful method to evaluate disease activity in Graves’ ophthalmopathy. Ünal M, Konuk O, Atasever T, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Egehan İ, Hasanreisoğlu B. 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint meeting with the Europian Federation of Endocrine Societies. En iyi araştırma ödülü, İstanbul 2000.

Tiroid Oftalmopatide orbita dokusunda apoptozis

Graves oftalmopatide orbita fibröadipöz dokuda apoptozis. İmmünhistokimyasal ve elektron mikroskopik çalışma. Konuk O, Hondur A, Akyürek N, Ünal M. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Sözlü Sunu İkincisi, Antalya 2004.

Lakrimal sistem tıkanıklığında balon dilatasyon uygulaması

Balloon dacryocystoplasty in the treatment of epiphora: Long term results. Ilgıt ET, Önal B, Konuk O, Ünal M. 32nd Society of interventional radiology annual meeting. En iyi poster ödülü. Washington 2007.