Kapak Travmaları ve Rekonstrüksiyonu

Göz kapakları yüze gelen travma sırasında sıklıkla etkilenerek kozmetik veya fonksiyonel sorunlar oluşturur. Kapak travması sırasında göz ve gözyaşı sistemleri hasar görebilir. Bu durumda kapak onarımı sırasında bu yapıların da muayenesi ve onarımı çok önemlidir. Kapak travması sonucu olan hasar ilk 48 saat içinde onarımı ile, geç dönemde onarıma göre çok daha etkin bir başarı elde edilir. Bu nedenle bu tür yaralanmaların göz, gözyaşı yolları ve kapak anatomi ve fizyolojisine hakim oküloplastik cerrahlar tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Uygun olmayan onarım görme fonksiyon kaybına, gözde yaşarmaya ek cerrahi tedavilere gereksinim duymaktadır. Geç dönemde yapılan düzeltme ameliyatları için cilt, ağız mukozası, sert damak gibi doku ihtiyacı olabilir, göz yaşı yolları tedavisi için kalıcı veya geçici tüpler kullanılabilir.

Dr. Onur Konuk’a Kapak travmaları ve rekonstrüksiyonu ile ilgili en sık sorulan 3 soru:

1. Daha önce geçirdiğim göz kapak travması sonrası gözüm geceleri açık kalıyor. Bunun tedavisi var mıdır?

Üst göz kapağının açılıp kapanma görevi vardır. Bu durum travma sonrası kapağı açan ve kapatan kasların hasarı, kapak doku kaybı veya uygun olmayan düzeltme ve uygunsuz yara iyileşmesi sonrası izlenebilir. Bu durum için çoğunlukla kapak cerrahisi gereklidir. Bazı hafif olgularda ise suni gözyaşı damla ve jelleri yeterli olabilir. Cerrahi sırasında kendi kapak yapılarının yer ve şekil değişim yöntemleri kullanılabileceği gibi diğer yerlerden alınan cilt, sert damak, ağız mukozası, kulak kıkırdağı gibi dokular cerrahi sırasında kullanılabilir.

2. Daha önce travma sonrası göz kapağımdan ameliyat oldum. Şu an gözüm devamlı sulanıyor. Bunun sebebi ne olabilir?

Göz sulanmasının iki ana sebebi vardır. Birincisi göz yaşı üretiminin fazla olması, ikincisi göz yaşı gider yollarının kapalı olmasıdır. Kapa travması sonrası yapılan onarımda gözde batma yapacak kirpik kenarın göz yüzeyine dönmesi, kapakta dikiş bulunması gibi sebeplerle göz yaşı üretimi artmasına bağlı sulanma olabilir. Ancak daha sıklıkla kapak travması sırasında eşzamanlı hasarlanan gözyaşı yollarının ilk onarım sırasında hiç onarılmaması veya uygunsuz onarılması sonucu gözyaşı drenaj sıkıntısı olabilir. Bu durumda göz yüzeyini rahatsız eden ve aşırı göz yapımına sebep olan kirpik, sütür gibi yapıların alınması, veya gözyaşı yollarının tıkanıklığına bağlı cerrahi tedavi uygulamak gereklidir.

3. Kapak travması ile birlikte gözümü de kaybettim. Kapak onarımı ile birlikte hareketli göz protez cerrahisi olabilir mi?

Kapak travması ile birlikte kalıcı görme kaybına yol açan ciddi göz travmaları izlenebilir. Bu gibi durumlarda hem kapak hem de gözün görünümü kozmetik olarak sosyal sıkıntılara sebep olabilir. Bu durumda kapak ve göz yuvasının aynı anda onarımı cerrahi olarak düzeltilebilir. Bu aşamada mevcut göz dokuların durumuna göre hareketli göz protez cerrahisi yapılabilir.