Kapak Retraksiyonu ve Cerrahisi

Guarta bağlı göz tutulumunda Türkiye’de en sık görüle bulgu gözün üst kapağında oluşan çekintidir. Bunun yanında bazı hastalarda alt kapakta da çekinti oluşabilir. Bu tablo sıklıkla göz çıkıklığı gibi bulgu verir. Tiroid bezindeki aşırı çalışma, kapağı açan kaslara aşırı uyarı verir ve kapak istemsiz olarak fazla açılır. Bu tablo kozmetik şikayetlere yol açtığı gibi gözün gece uyurken açık kalmasına sebebiyet vererek görme kaybına, gözde kızarıklık, batma ve kaşıntıya sebep olabilir. Bu tablo tiroid testleri düzeldikten sonra kendi kendine iyileşebilir, ancak tiroid fonksiyon testleri normal olduktan sonra halen kapak açıklığı mevcutsa cerrahi olarak düzeltilmesi gereklidir.

Dr. Onur Konuk’a Kapak retraksiyonu ve cerrahisi ile ilgili en sık sorulan 3 soru:

1. Kapak cerrahisi orbitadekompresyonu gibi hasta açısından zor bir ameliyat mıdır?

Hayır. Bu tekniğin de kendine göre incelikleri mevcuttur. Burada da hedef mümkün oldukça her iki gözde simetrik kapak görünümünü sağlamaktır. Bunu sağlamak tek taraflı tutulumlarda biraz daha zordur. Ancak sonuçta bu ameliyat lokal anestezi altında yapılan günübirlik bir cerrahidir. Yaklaşık 1 hafta işten izin alınması yeterlidir.

2. Kapak ameliyatı benim için daha pratik ise dekompresyon yerine önce kapak ameliyatı olsam olur mu?

Kapak ameliyatı gözde çıkıklığı olan hastada göz çıkıklığını düzeltmez. Ayrıca kural olarak dekompresyon gerekli olan hastada öncelikle orbita cerrahisi yapılmalıdır. Çünkü dekompresyon ameliyatı ile göz içeri doğru çekilince kapak seviyesi de değişir ve bu yapılan ameliyatı etkiler.

3. Kapak ameliyatımı genel anestezi altında uyutularak olsam daha iyi değil midir?

Genel anestezi altında kapak ameliyatları ancak zorunluluk hallerinde yapılır. Bunlar çocuk hastalar, akli durumu yetersiz veya fobileri olan hastalardır. Kapak ameliyatı sırasında anestetik maddeler ile vücudun diğer organlarına ilaç vermek istememekteyiz. Bunun yanında lokal anestezi ile ameliyat sırasında bilinç yerinde olduğundan dolayıbizzat ameliyat sırasında aşağı ve yukarı baktırarak kapak pozisyonlarını irdeleyebilmekte ve bu şekilde kapak pozisyonunu için diğer kapakla olan simetrisini sağlayabilmekteyiz.