Yayınlar

 • 1. Bilgihan K, Ozdek SC, Konuk O, Akata F, Hasanreisoglu B. Results of photorefractice keratectomy in keratoconus suspects at 4 years. J Refract Surg 2000;16: 438-43.
 • 2. Ünal M, Ileri F, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Balanced orbital decompression in Graves’ orbitopathy: Upper eyelid crease incision for extended lateral wall decompression. Orbit 2000; 19: 109-118.
 • 3. Konuk O, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Laser in situ keratomileusis in an eye with congenital nystagmus. J Cataract Ref Surg 2001; 27: 636-8.
 • 4. Bilgihan A, Bilgihan K, Toklu Y, Konuk O, Yis Ö, Hasanreisoğlu B. Ascorbic acid levels in human tears after photorefractive keratectomy, transepitelial photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis. J Cataract Ref Surg 2001; 27: 585- 8.
 • 5. Konuk O, Atatsever T, Ünal M, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Arslan M, Hasanreisoğlu B.Orbital Gallium-67 Scintigraphy in Graves’ ophthalmopathy. Thyroid 2002; 12: 603-8.
 • 6. Unal M, Tunc M, Konuk O. Severe congenital horizontal tarsal kink without levator aponeurosis disinsertion. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2003; 9: 79-81.
 • 7. Unal M, Ileri F, Konuk O, Hasanreisoglu B. Balanced orbital decompression combined with fat removal in graves ophthalmopathy: do we really need to remove the third wall? Ophthal Plast Reconstr Surg 2003;19:112-8.
 • 8. Ozturk S, Konuk O, Ilgıt ET, Ünal M, Erdem Ö. Outcome of patients with nasolacrimal polyurethane stent implantation: Do they keep tearing? Ophthal Plast Reconstr Surg 2004; 20: 130-5.
 • 9. Konuk O, Evereklioğlu C, Hondur A, Ünal M. Protective eye shield can prevent corneal trauma during micropigmentation for permanent cosmetic eyeliner. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004;18:642-4.
 • 10. Konuk O, Ozdek S, Onal B, Tiftikçioğlu Y, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Ocular ischemic syndrome presenting as central retinal artery occlusion in scleroderma. Retina. 2006 Jan;26(1):102-4.
 • 11. Ozdek SC, Onaran Z, Gürelik G, Konuk O, Tekinşen A, Hasanreisoğlu B. Bilateral endophthalmitis after simultaneous bilateral cataract surgery. J Cataract Ref Surg. 2005;31:1261-2
 • 12. Konuk O, Atatsever T, Ünal M, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Arslan M, Hasanreisoğlu B. ORBITAL GALLIUM-67 SCINTIGRAPHY IN GRAVES’ OPHTHALMOPATHY: a disease activity parameter that predicts the therapeutic response to immunosuppressive treatment. Thyroid. 2005;15: 358-63.
 • 13. Konuk O, Pehlivanlı Z, Yirmibeşoğlu E, Erkal HŞ, Erekul H, Ünal M. Compressive optic neuropathy due to orbital metastasis of sacral chordoma: Case report. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005;21:245-7.
 • 14. Bilgihan K, Konuk O, Hondur A, Akyurek N, Ozogul C, Hasanreisoglu B. Effect of topical vitamin E on ethanol-induced corneal epithelial apoptosis. J Refract Surg. 2005;21:761-3.
 • 15. Konuk O , Ozdek, S., Onal B., Tiftikçioğlu, Y., Gürelik, G., Hasanreisoğlu, B., “Ocular ischemic syndrome presenting as central retinal artery occlusion in scleroderma” Retina. 2006; 2: 102-104.
 • 16. Konuk, EB., Konuk O., Misirlioglu, M., Menevse, A., Unal, M., “Expression of cyclooxygenase-2 in orbital fibroadipose connective tissues of Graves’ ophthalmopathy patients. Eur J Endocrinol 2006; 155: 681-685.
 • 17. Konuk O. , Hondur, A., Akyürek, N., Ünal, M., “Apoptosis in orbital fibroadipose tissue and its associatıon with clinical features in Graves ophthalmopathy” Ocul Immunol Inflamm 2007; 15: 105-111.
 • 18. Doğancı, T., Konuk, EBY., Alpan, N., O. Konuk, Hämäläinen, RH., Lehesjoki, EH., Tekin, M., “A Novel Mutation in TRIM37 is Associated with Mulibrey Nanism in a Turkish Boy” Clin Dysmorphol 2007; 16: 173-176.
 • 19. Konuk O, Aktas Z, Aksoy S, Onol M, Unal M. Hyperthyroidism and severity of orbital disease do not change the central corneal thickness in Graves’ ophthalmopathy.Eur J Ophthalmol. 2008;18:125-7.
 • 20. Hondur A, Konuk O, Dincel AS, Bilgihan A, Unal M, Hasanreisoglu B. Oxidative stress and antioxidant activity in orbital fibroadipose tissue in Graves’ ophthalmopathy. Curr Eye Res. 2008;33:421-7.
 • 21. Konuk O, Urgancıoğlu B, Unal M. Long term success rate of perforated punctal plugs for the management of acquired punctal stenosis. Ophthal Plast Reconstr Surg 2008;24:399-402.
 • 22. Konuk O., Ilgıt, E., Erdinç, A., Önol, B., Ünal, M., “Long term results of balloon dacryocystoplasty: success rates according to the site and severity of obstruction” Eye. 2008 Dec;22(12):1483-7.
 • 23. Konuk O, Abdulgani A, Gonul II, Unal M. Orbital cyst of lacrimal derivation presentıng as recurrent orbital abscess in a pediatrıc patient. J Ped Ophthalmol Strab BASKIDA

Ulusal Yayınları

 • 1. Ünal M, Konuk O. Telekantus tedavisindeki cerrahi yaklaşımlar. MN Oftalmoloji 1998, 5:76-79.
 • 2. Ünal M, Konuk O, Köksal M, Hasanreisoğlu B. Ptozisli olgunun değerlendirilmesinde ve cerrahinin seçiminde etiyolojik sınıflamanın önemi MN Oftalmoloji 1998, 5:375-377.
 • 3. Konuk O, Or M, Subası M. Gen tedavisi ve oftalmoloji. Türk Oftalmoloji gazetesi 1998, 28:255-260.
 • 4. Subaşı M, Özer A, Biryılmaz A, Konuk O, Or M. Angioid streaks ve koroidal neovasküler membran MN Oftalmoloji 1998, 5: 233-235.
 • 5. Konuk O, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Üst kapak tümör cerrahisi sonrası gelişen geniş kapak deformitelerinin tek basamaklı rekonstrüksiyonu MN Oftalmoloji 1999, 6:386-389.
 • 6. Gürelik G, Konuk O, Önol M, Akata F, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Arka segment cerrahileriyle kombine fakoemülsifikasyon uygulamaları. Retina Vitreus 2001, 9: 50-7.
 • 7. Gürelik G, Köksal M, Sarı A, Konuk O, Şengül A, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Vitreusa lens luksasyonlarında cerrahi yaklaşımlar. Retina Vitreus 2001, 9: 58-63.
 • 8. Köksal M, Ünal M, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Esansiyel blefarospazm tedavisinde orbikülaris okuli miyektomisi. T Oft Gaz 2001; 31: 513-9.
 • 9. Doğru İ, Ünal M, Konuk O Ülkemiz koşullarında konjenital dakriostenoz tedavisi MN Oftalmoloji 2002; 9: 86-91.
 • 10. Taner P, Ünal M, Konuk O. Orbital psödotümörlü olgularda yaklaşım.T Oft Gaz 2002; 32: 384-392.
 • 11. Ünal M, Konuk O. Graves hastalığına bağlı üst kapak retraksiyonunda cerrahi tedavi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 45-9.
 • 12. Ünal M, Konuk O, İleri F, Hasanreisoğlu B. Graves oftalmopatide uygulanan orbita dekompresyonunda güncel cerrahi teknik ve endikasyonlar: Sekiz yıllık deneyimlerimiz. T Oft Gaz 2003; 33: 142-153.
 • 13. Erdoğan H, Ünal M, Konuk O. Sekonder orbita implantasyonu. T Klin Oftalmoloji 2003; 12: 96-101.
 • 14. Konuk O, Özdek Ş, Gürelik G, Öztürk S, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Temporal arterden uygulanan sisplatin tedavisi sonrası gelişen oküler ve orbital toksisite. Ret-Vit 2002 Özel Sayı: 30-5.
 • 15. Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Sarı A, Hasanreisoğlu B. Ani görme kaybı ve geçici oftalmopleji ile seyreden bir olguya tanısal yaklaşım. Ret-Vit Özel Sayı 2002: 24-29.
 • 16. Gürelik G, Özdek Ş, Konuk O, Hasanresioğlu B. Hipotonili bir olguda papilödem, makülopati ve pars plana vitrektomi ile tedavisi. Ret-Vit Özel Sayı 2002: 38-43.
 • 17. Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinal ven dal tıkanıklığı tedavisinde arteriyovenöz kılıf dekompresyonu Ret-Vit 2003; 11: 47-53.
 • 18. Bozan E, Özdek Ş, Gürelik G, Konuk O, Hasanreisoğlu B. İntravitreal silikon alınması sonrası nüks retina dekolmanı. T Klin Oft 2004; 13: 13-17.
 • 19. Gürelik G, Urgancıoğlu B, Aydın B, Konuk O, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Ciddi hipotoniyle seğreden Vogt-Koyanagi- Harada sendromlu bir olguda cerrahi tedavi. Ret Vit Özel Sayı, Cilt II 2003 Aralık, 28-32.
 • 20. Bahçeci UA, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Oftalmolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri. T Klin Oftalmoloji 2004; 13: 109-16.
 • 21. Konuk O, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Konjenital oküler motor apraksi. MN Oftalmoloji 2004; 11: 267-70.
 • 22. Yülek FT, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentoza ile birlikte spontan lens rezorpsiyonu olan bir olgu. T Oft Gaz. 2005; 35: 41-7.
 • 23. Konuk O, Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, İleri F, Ünal M. Sino-orbital mantar enfeksiyonlarında tanı ve tedavi yaklaşımları. MN Oft 2004; 11: 351-5
 • 24. Bahçeci UA, Konuk O, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Akkiz oküler motor apraksi. MN Oft. 2005; 12; 252-4.
 • 25. Konuk O, Uzunoğlu E, Ünal M. Orbita tümörlerinde histopatolojik dağılım. MN Oftalmoloji 2004; 11; 332-7.
 • 26. Özdek Ş, Bahçeci UA, Önol M, Konuk O, Ezgü FS, Hasanreisoğlu B. Homosistinüride lens dislokasyon cerrahisi ve oküler komplikasyonlar. MN Oftalmoloji 2005; 12: 17-21.
 • 27. Konuk O, Özdoğan S, Altınsoy A, Ünal M. Klinik olarak benign kapak tümörü tanısı alan olgularda malignite oranı. MN Oftalmoloji 2005; 12: 73-75.
 • 28. Sezgin T, Özdek Ş, Konuk O, Gürelik G, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Psödotümör serebriye bağlı tek taraflı papilödem. MN Oftalmoloji 2005; 12: 255-7.
 • 29. Ünal M, Bozan E, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Frontal askılama materyalinin seçimi: On yıllık deneyimlerimiz. T Oft Gaz 2005; 35: 271-9.
 • 30. Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M. Dakriosistit benzeri olgularda klinik tanı ve tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji 2006; 13: 4-7.
 • 31. Konuk O, Hondur A, Ünal M. Orbita blow-out kırığı tamirinin nadir görülen geç dönem komplikasyonu: proptozis ve diplopi. MN Oftalmoloji 2006; 13: 63-5.
 • 32. Konuk O, Pehlivanlı Z, Erdem Ö, Ünal M. Dosetaksel (Taxotere®) tedavisine bağlı punktum ve kanalikül obstrüksiyonu: Olgu sunumu. MN Oftalmoloji 2006; 13: 58-60.
 • 33. Aktaş ZP, Konuk O, Bilgihan K, Ünal M. Tiroid oftalmopatiye bağlı restriktif şaşılıkta cerrahi sonuçlar. MN Oftalmoloji 2006; 13: 126-130.
 • 34. Aktaş ZP, Aksoy S, Konuk O, Akyürek N, Önol M, Ünal M. Lokalize sklerodermalı bir olguda sekonder glokom. Glo-Kat 2006; 1: 133-6.
 • 35. Konuk O., Aykan, Ü., Doğan, H., Şaşılık cerrahisinde ayarlanabilir sütür tekniği ve cerrahi sonuçlarımız. MN Oftalmoloji 2006; 13: 200-202.
 • 36. Konuk O., Ünal, M.Endoskopik dakriosistorinostomi: Oftalmoloji ekibinin sonuçları” MN Oftalmoloji 2006; 13: 324-328.
 • 37. Özdoğan, S., Konuk O., Ünal, M.Down sendromlu bir olguda entropion ve ektropion birlikteliği ve cerrahi sonucu MN Oftalmoloji 2006; 13, 329-331.
 • 38. Kurtulmuşoğlu, MÖ., Göncü, T., Yeğin, A., Konuk O., Özdek, Ş., Yağcı, M. Bilateral optik disk ödeminin seyrek görülen bir nedeni olarak POEMS sendromu” MN Oftalmoloji 2007; 14: 66-68.
 • 39. Kır E, Konuk O, Onaran Z, Ünal M. Çift sklera flepli posterior sklerotomili eviserasyon cerrahisi: 135 olguda elde edilen sonuçlar. T Oft Gaz 2007; 37: 400-5.
 • 40. Konuk O. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Operatif komplikasyonlar: Diplopi. T Klinikleri J ENT Special Topics 2008; 1: 16-18